Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Οδηγίες για πολλαπλασιασμό


Α) Οριζόντιος πολλαπλασιασμός:

15 x 4 = (10 + 5) x 4 =(10 x 4) + (5 x 4) = 40 + 20 = 60

Αναλύω το 15 σε Μονάδες και Δεκάδες (10 + 5) και 

πολλαπλασιάζω χωριστά τις Δεκάδες και τις Μονάδες με 

το 4. Έπειτα προσθέτω τα γινόμενα.Β) Κάθετος πολλαπλασιασμός:

Βήμα 1ο: Γράφω κάθετα τον πολλαπλασιασμό.

  
    
Βήμα 2ο: Πολλαπλασιάζω 8 x 6 = 48.
Γράφω το 8 και κρατάω 4 (κρατούμενο)
.
                                  Image

Βήμα 3ο: Πολλαπλασιάζω 8 x 4 = 32 και 4 το κρατούμενο (32+4=36) ... μας κάνουν 36. Γράφω 36.

                                image

Βήμα 4ο: Γράφω το 0 κάτω από το 8. Πολλαπλασιάζω το 3 x 6 = 18.
Γράφω το 8 και κρατάω 1.

                                    image

Βήμα 5ο: Πολλαπλασιάζω 3 x 4 = 12. 12 και 1 το κρατούμενο (12+1=13)... μας κάνει 13. Γράφω το 13.

                                     
image

Βήμα 6ο: Προσθέτω τα δύο μερικά γινόμενα, δηλαδή τους δύο αριθμούς που έχω βρει από
τους πολλαπλασιασμούς που έκανα και λέω
368 + 1.380 = 1.748. Την πρόσθεση την κάνω κάθετα με τον τρόπο που έχω μάθει.

                                    image


Το 1.748 είναι το γινόμενο του πολλαπλασιασμού 46 x 38. 

Δηλαδή 46 x 38 = 1.748


Γ) Πολλαπλασιασμός με κλάσματα: 

 3/5 Χ 2/8 = 3 Χ 2 / 5 Χ 8 = 6/40 
Το γινόμενο δύο κλασμάτων είναι ένα νέο κλάσμα με 

αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών και παρονομαστή το 

γινόμενο των παρονομαστών .Δ) Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών: 

Όταν πολλαπλασιάζω δύο δεκαδικούς αριθμούς μεταξύ 

τους ή ένα δεκαδικό μ' έναν ακέραιο, τότε: 

·                     πολλαπλασιάζω μεταξύ τους τα ψηφία, όπως 
και στους ακεραίους(σα να μην υπάρχει η υποδιαστολή), 

·                     στο αποτέλεσμα βάζω υποδιαστολή 
μετρώντας από δεξιά προς τα αριστερά τόσα ψηφία όσα ήταν συνολικά τα δεκαδικά ψηφία στους δύο αριθμούς. 

·                     Όταν πολλαπλασιάζω ένα δεκαδικό αριθμό με 10, 100, 1000: γράφω τα ψηφία του δεκαδικού αριθμού(χωρίς την υποδιαστολή)
·                      βάζω την υποδιαστολή σε νέα θέση τόσα ψηφία δεξιότερα όσα είναι τα μηδενικά του 10, 100 ή 1000. Αν χρειάζεται, στο τέλος του αριθμού, συμπληρώνω με μηδενικά(και δε βάζω υποδιαστολή) 


Πηγή:   Αποστόλης Ζυμβραγάκης 
http://e-didaskalia.blogspot.grdidaskalia.blogspot.gr


Ε) Πολλαπλασιασμός με 10, 100, 1000:


ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ 10 , 100 , 1.000

View more presentations or Upload your own.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου