Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Ενημέρωση του blog

Η ενημέρωση του blog θα γίνεται μέσω της φυσικής συνέχειάς του που είναι το νέο blog στη διεύθυνση: http://dtaksh.blogspot.gr/

Το παρόν ιστολόγιο, θα παραμείνει ενεργό και θα υποστηρίζεται κανονικά, με όλο το υλικό του, όμως δε θα γίνονται εδώ καινούριες δημοσιεύσεις.