Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Η Ελλάδα και ο Κόσμος μέσα από τους Χάρτες


Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με θέμα τη χρήση του χάρτη ως μέσου για τη γνωριμία των μαθητών με την Ελλάδα και τον Κόσμο. Στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό και να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο. Στόχος του είναι επίσης  η αξιοποίηση από το μαθητή της παρεχόμενης πληροφορίας για να δομήσει μία όσο γίνεται ολοκληρωμένη αντίληψη όχι μόνο για το ποια είναι η γεωγραφία της Ελλάδος αλλά και για το ποιοι λόγοι διαμόρφωσαν τα οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, δημογραφικά αλλά και μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως επίσης να διερευνήσουν την αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω παραγόντων.
Ενδείκνυται για τις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις του Δημοτικού.
ΛΗΨΗ (5 Αρχεία, Συνολικού μεγέθους 1,1GB- Μέσος χρόνος 03:20:00 με σύνδεση ADSL 1Mbps)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου