Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΛΩΣΣΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΑΘΗΜΑ 5. ΑΣΤΡΑΔΕΝΗ


Ανάπτυξη του μαθήματος 1

Ανάπτυξη του μαθήματος 2


Ασκήσεις εμπέδωσης 1 από τη δασκάλα Μαριάνθη Χαλκίτη

Ασκήσεις εμπέδωσης 2 από τη δασκάλα Μαριάνθη Χαλκίτη

 Ασκήσεις εμπέδωσης  από το δάσκαλο Παλάνη Αθανάσιο

Ασκήσεις εμπέδωσης 1 από τη δασκάλα Παπαιωάννου Χρυσούλα

Ασκήσεις εμπέδωσης 2 από τη δασκάλα Παπαιωάννου Χρυσούλα

Ασκήσεις εμπέδωσης 3 από τη δασκάλα Παπαιωάννου Χρυσούλα

Γραμματική μαθήματος: Επίθετα


Ασκήσεις: Επίθετα 1
  
Ασκήσεις: Επίθετα 2

  Γραμματική μαθήματος: Υποκείμενο-Αντικείμενο


 Ασκήσεις Υποκείμενο-Αντικείμενο
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου